h1

session about activity patterns and affordances when learning in web 2.0

April 1, 2008

There will be the session “Activity patterns and affordances” during the “e-Uni 08 conference” in Tallinn (03.04.08 17.00–18.30). Conference video: Mis on tegevusmustrid ja lubavused.

1. Tegevusmustrid ja õpimaastikud e-õppes
Kai Pata, Kairit Tammets, Terje Väljataga

1. Activity patterns and learning landscapes in e-learning

Tutvustame tegevusmustrite elemente /tegevuste rühmi/ (nii LMS süsteemidest kui ka sotsiaalsets tarkvarast pärit näited). Kaks vaadet õpitegevusele: õpimaastik ja tegevusmuster. Miks on vaja õppijatele sotsiaalse tarkvara keskkonnas õpetada õpimaastiku koostamist ja seal tegevusmustrite planeerimist, näited kuidas õppijad muudavad oma vaadet õpitegevuse vahenditele, õpimaastikule. Tarkvara lubavused on õppijate jaoks erinevad, näited. Kuidas mõjutab õppijakeskne lubavuste erinevuse arvestamine õpikeskkonna ja õpitegevuse disaini.

The elements of activity patterns (activity types) will be introduced, using examples from LMS systems, as well as, social software. Two views to the learning activities: learning landscape and activity pattern will be discussed. Why learners need conceptual tools to construct their activity pattern and learning landscape diagrams, examples from e-learning courses. What are learning affordances and how they are integrated with the learning landscapes and activity patterns, examples from learner-perceived affordances at social-software based e-learning course. Considering learner-defined affordances calls for new Learning environment and activity design model in e-learning.

2. Töövookeelte kasutamine õppimise ja õpetamise protsesside kirjeldamiseks
Priit Tammets

Using the workflow language to describe learning and teaching processes

Tegevusmustrite kirjeldamiseks on vaja formaliseeritud töövookeelt. Tutvustatakse varasemaid töövookeeli ja nende eesmärke (IMSLD, LAMS jt.). Miks on vaja luua uus pedagoogiline töövookeel ja kuidas seda saab rakendada õpikeskkonna ja õpitegevuste disainis. Töövookeele elemendid ja konkreetsed kasutusnäited sotsiaalse tarkvara keskkonnas.

To describe activity patterns, the formalized workflow language could be used. Some attempts to establish the language elements and standards for describing workflows (IMSLD, LAMS etc.), and the aims of using such languages in e-learning will be discussed. Why new pedagogical workflow language is needed and how could it be used as the tool in the learning environment and learning activity design? What are the elements of pedagogical workflow language, examples of using workflow language for describing learning activities in social software environment.

3. Narrative encoding of Activity Patterns in New Media (ingliskeelne)
Narratiivsete tegevusmustrite kodeerimine uus-meedia keskkonnas
Anatole Fuksas
University of Cassino

Lubavused uus-meedia tekstides võimaldavad lugejal luua enda jaoks teksti lugemisel erinevaid tegevusmustreid. Tutvustatakse mitmeid uusmeedia narratiivseid hübriidses keskkonnas toimuvaid tegevusmustreid, mida algatavad näiteks mikroblogimine kui raamatu kirjutamine, reisiraamatud blogides koos geograafilise kohaga seotud artifaktidega jt. näited.

The reader-specific activation of affordances in new-media texts enables people to trigger different activity patterns. Some narrative-related activity patterns in new-media environments will be discussed (eg. writing books in micro-blogging environment, locatively embedded travel itineraries etc.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: